Ελληνική Κοινότητα Sindelfingen - Böblingen e.V.

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες μελλοντικές εκδηλώσεις.

Σχολείο

Ελληνικό Σχολείο Sindelfingen-Böblingen

Στο Sindelfingen δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν απογευματινά μαθήματα Ελληνικών. Η ύλη είναι η ίδια με αυτή των Ελληνικών σχολείων, αλλά τα μαθήματα που διδάσκονται είναι μόνο η Γλώσσα και η Ιστορία. Ο στόχος του σχολείου μας είναι να μάθουν τα παιδιά γραμματική, ορθογραφία όπως και την μεγάλη ιστορία του έθνους μας. Παράλληλα εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους και εξασκούν την Ελληνική γλώσσα.

Η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιδιά μας ένα τέτοιο μάθημα είναι πολύ σημαντική. Η ενημέρωση για τις ρίζες μας αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών για την εθνική ταυτότητά τους. Η ιστορία της Ελλάδας, οι τέχνες, οι φιλόσοφοι και η κουλτούρα είναι άλλωστε και στο Γερμανικό σχολείο πανταχού παρών. Επίσης, στο Γερμανικό σχολείο τα παιδιά συναντάνε πολύ συχνά λέξεις με Ελληνική ρίζα. Γνώσεις Ελληνικών διευκολύνουν τα παιδιά στην κατανόηση τους, και καλύπτουν την από τρίτους αναμενόμενη παιδεία τους.

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Σχολείου Sindelfingen-Böblingen

Προσφορές