Ελληνική Κοινότητα Sindelfingen - Böblingen e.V.

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες μελλοντικές εκδηλώσεις.

Χρονικό της κοινότητας

Η ίδρυση της Ελληνικής κοινότητας Σίνελφινγκεν-Μπέμπλινγκεν από οτι εμφαίνεται από το αρχείο του Πρωτοδικείου Μπέμπλινγκεν ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 1963. Το όνομα της ήταν: Σύλλογος Ελλήνων εργατών του νομού Μπέμπλινγκεν «Μέγας Αλέξανδρος».

Το πρωτόκολλο που συντάχθηκε στις 31.01.1964 αναφέρεται στη Γενική συνέλευση του συλλόγου στις 26.05.1963 και κατατέθηκε μαζί με το 1. καταστατικό στις 10 Μαρτίου 1964 στο Πρωτοδικείο του Μπέμπλινγκεν με το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο:

Στο πρωτόκλλο της 17 Νοεμβρίου 1966 που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση των στις 6 Νοεμβρίου 1966 εμφανίζεται το όνομα του Συλλόγου Ελλήνων εργατών του νομού Μπέμπλινγκεν ως εξής:

«Alexander der Große Griechische Gemeinde für den Kreis Böblingen» Σε ένα αντίγραφο του καταστατικού επικυρωμένο απο το πρωτοδικείο Μπέμπλινγκεν στις 25 Μαίου 1976 εμφανίζεται τό όνομα: „GRIECHISCHE GEMEINDE SINDELFINGEN- BÖBLINGEN“

Από το πρωτόκολλο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12.03.1978 εμφαίνεται πλέον το τελικό όνομα: „GRIECHISCHE GEMEINDE SINDELFINGEN-BÖBLINGEN e. V“.

Πολυμέσα